Projekty rozvoje infrastruktury – Velké Březno-Valtířov

Velké Březno byla jednou z mála úspěšných obcí Ústeckého kraje, které byla v minulém volebním období přiznána dotace na tvorbu tzv. Místního akčního plánu rozvoje infrastruktury obce. V rámci Výzvy č.5 Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.1., byla v Ústeckém kraji přidělena finanční dotace pouze třem obcím. Jednou z nich je právě i obec Velké Březno a Valtířov . Díky této úspěšné projektové žádosti mohla obec Velké Březno zahájit přípravu a následně tvorbu 7 studií, které by měly ukázat směry rozvoje některých významných částí obce v následujících letech. Celý projekt tvorby těchto rozvojových studií byl navržen jako výsledek vzniklý na základě široké diskuse s občany. Vedení obce zjišťovalo návrhy občanů prostřednictvím vybraných komunikačních forem, kterými  byly   například

besedy s občany, emailová komunikace, písemné formy návrhů. Dne 16.12. roku 2009 proběhla v kulturním středisku Tivoli první veřejná diskuse k možným rozvojovým prioritám obce. V roce 2010, ve druhém a třetím čtvrtletí, následovala další dvě veřejná projednávání, která rovněž přispěla ve vrcholné fázi k vytvoření tzv. Místního akčního plánu rozvoje infrastruktury obce Velké Březno a vytvoření podkladových materiálů směřujících k návrhu změn Územního plánu či projektových dokumentací. Vedení obce děkuje občanům za aktivní účast na těchto pracovních setkáních. Tato aktivita napomohla odpovědnému zpracování těch smysluplných projektových záměrů, které pomohou zlepšit život naší obce.

Mgr. Michal Kulhánek
starosta obce

 
 


KONTAKTY:
Obecní úřad
TOPlist

aktualizace 25. 5. 2011

 

www.europa.eu || Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj || www.nuts2severozapad.cz